Home : Curaçao en Aruba : Wat is MARUBA?
Start
Micromacro Consultants
Photos
Projects
Downloads
Contact
Nederlands
Micromacro Consultants
Fotos
ProjectenNL
CuracaoAruba
DownloadsNL
Route
Introductie Wat is Curalyse? Wat is MARUBA? Artikel Economie Nederlandse Antillen

Wat is MARUBA?

MARUBA is een macro-economisch model van Aruba. Het is gebouwd in de periode juni 2005-juni 2006 door MMC in samenwerking met medewerkers van Directie Economische Zaken, Handel & Industrie (DEZHI) en in overleg met de Commissie Macro Model (CMM). Het model bestaat uit twee onderdelen. Een dataset met de Nationale Rekeningen in ruime zin (behalve de componenten van het BBP ook de gedetaillerde overheidsinkomsten en uitgaven, ook apart voor Land, sociale verzekeringen etc. en  ook: prijzen, monetaire variabelen, arbeidsmarkt etc.) voor de afgelopen jaren. Voorts gedragsrelaties en definitierelaties en exogenen (internationale inflatie, overheidsmaatregelen) op basis waarvan de complete dataset ook voor toekomstige jaren kan worden berekend.

Het model wordt gebruikt voor analyse van het verleden, monitoring van de actuele ontwikkeling, vooruitberekeningen voor de toekomst en het vervaardigen van scenario’s, in het bijzonder de doorrekening van de effecten op de economie van overheidsmaatregelen zoals tekort beperkende maatregelen. Het model kent een toerisme blok met prijs, volume en capaciteit van deze belangrijke exportsector.

De handleiding staat gedetailleerd beschreven in een aparte sheet in het model. Verder is er een uitgebreid Draaiboek met handleiding en een theorieboek met de theorie achter de gedragsvergelijkingen beschikbaar. Er bestaat ook een studiemodule waarmee men in zeven stappen het model, in het bijzonder het consistency framework, leert kennen.

Naast het macro model MARUBA is een ook koopkracht module MicroMacroSim Aruba (MMSA) ontwikkeld. Op basis van input uit MARUBA (ontwikkeling van lonen, werkgelegenheid, werkloosheid, inflatie) een inkomensverdeling uit de Census en tarieven van belastingen en premies, berekent MMSA de ontwikkeling van de koopkracht van diverse categorieën, de opbrengst loonbelasting en de verandering van het aantal personen met een inkomen van minder dan 1000 netto Awg per maand.

Het model is te lezen en te draaien in Excel. Krachtens Ministeriële Beschikking van 22 november 2004 is de Commissie Macro Model (CMM) onder voorzitterschap van DEZHI verantwoordelijk voor de berekeningen en publicatie van de resultaten.

In de bouwfase hebben DEZHI en MMC efficiënt samengewerkt  via de ‘telewerken formule’:

Gedurende de bouwfase van twaalf maanden waren er vier korte bezoeken van MMC aan Aruba, en drie bezoeken van circa twee weken van DEZHI medewerkers aan het kantoor van MMC in Den Haag, gedurende welke bezoeken door diverse MMC specialisten workshops werden gegeven.  Tussendoor werd er intensief samengewerkt via internet.

Vanwege personeelsmobiliteit kwam er in 2011 een nieuw Maruba team, dat in Augustus 2011 bij MMC in Nederland werd getraind.. End 2014 was er opnieuw personeelsmobiliteit.

In december 2014 zijn er met Maruba diverse scenario’s gedraaid hoe in enkele jaren de staatsschuld terug te brengen naar 60% van het BBP.