Home : Afrikadag 2009: Back to basics: Wat is nodig voor duurzame armoedevermindering?
Start
Micromacro Consultants
Photos
Projects
Downloads
Contact
Nederlands
Micromacro Consultants
Fotos
ProjectenNL
CuracaoAruba
DownloadsNL
Route

Afrikadag 2009

Achtergrondpaper voor de middagsessie "Back to basics: Wat is nodig voor duurzame armoedevermindering?"

Door dr. Marein van Schaaijk, directeur Micromacro Consultants.

Kort overzicht

De ontwikkelingssamenwerking blijkt niet tot een duurzame vermindering van het reële inkomen per hoofd in Afrika te leiden. Dat wil niet zeggen dat de hulp nutteloos is, want die kan bijdragen tot een tijdelijke verlichting van de armoede, want de hulp draagt bij aan beter onderwijs, gezondheidszorg etc. Althans zolang de hulp voort duurt. Uit oogpunt van liefdadigheid blijft de hulp dus nuttig.

In ontwikkelingslanden staat men voor het vraagstuk hoe een duurzame vermindering van het aantal huishoudens onder armoedegrens te bereiken. Duurzaam betekent hier dat het lagere aantal armen ook blijft bestaan na het stoppen van beleidsinspanningen. Daarvoor is kennelijk iets anders nodig dan interstatelijke hulp. Maar wat?
 
In dit paper wordt bezien hoe met behulp van sociaal-economische wetenschap en statistiek beter in kaart kan worden gebracht hoe de economie werkt. En vervolgens in welke richting de oplossing kan worden gezocht. Dan komen we uit bij de bijdrage van de private bedrijven in Afrika, waaronder ook de zelfstandigen in de klein-landbouw.

Download hier het complete paper.

Externe link: Afrikadag 2009